PLEKK KATUS

Valtsplekk-katus ehk plekk katus kinnitatakse spetsiaalsete klambritega, samas plekipaane kruviaukudega läbistamata. Kõik sõlmed ja liited ühendatakse valtsimise teel teineteisega, mis tagab suurepärase veepidavuse ja korrosioonikindluse aastakümneteks.


PLEKK KATUS

Miks valida valtsplekk-katus?


 • Vastupidavus. Valtsplekk-katus ehk teisiti plekk katus on üks kõige vastupidavamaid katuseid.
 • Kaal. Katus on kerge, ei vaja massiivseid aluskonstruktsioone, sobib väga hästi vanadele renoveeritavatele hoontele.
 • Keerulise katuse lahendus. Katuse keerukus ei ole valtskatuse puhul probleem –see hoopis rikastab pilti. Keerulisele katusele on valtskatus konkurentsitult parim valik, sest moodustab alust matkiva veetiheda katte.
 • Sobib laugetele katustele. Valtsplekk on väikese kaldega katusel kõige esimene kattervariant lamekatustel kasutatavate materjalide järel. Valtskatuseid võib paigaldada kalletele alates 5 °.
 • Katusekattes pole auke. Valtspleki kinntiusi ei kruvita läbi pleki, ainulaadne kinnitusviis valtside sisemusse jäävate kinnitusklambritega tagag veekindluse ka väga madalatel kalletel.
 • Talub temperatuurimuutusi. Pleki temperatuur võib meie kliimas suvel olla +75° C ja talvel -35 ° C. Valtsprofiil võtab sellised soojuspaisumised väga hästi vastu ja jagab need oma laotuses.
 • Pinnakatted ja värvivalik. Saadaval on rikkalik valik erinevaid pinnakatete ja värvidega terasplekke. Pinnakatteteks võib olla polüester või pural, viimane neist on praegu katustel soositum valik oma eriti hea imlastikukindluse tõttu.
 • Tormikindlus. Oskuslikult paigaldatud valtskatus moodustab  monoliitse katte, tormituultel on seal väga keeruline kuskilt kinni haarata. Tähtis on paigaldada vajalik kogus kinnitusklambreid, vähemalt 6 tk/m2 kohta (täpne kogus sõltub hoone asukohast, kõrgusest jm).
 • Materjali hind. Hind ruutmeetri kohta on samas hinnaklassis vähem vastupidavate katusekattematerjalidega.
 • Lai kasutusala. Sobib nii muinsuskaitselistele objektidele kui ka modernsesse keskkonda.

VALTSPLEKK-KATUS

Räägime veel plekk katusest!


Tsingitud plekk katus on värvituna väga vastupidav!

Samuti võimaldab valtsimise meetod ühendada väga erikujulisi pindasid omavahel, teostada korrektsed liited kõigi katusel ettetulevate väljaehitiste ja läbiviikudega, on selleks siis korsten, vintskapid, aga ka keerukamad uugid, parapetid, luugid jms.  Valtsplekk-katused on omamoodi kunstitöö, millelahendused on suuresti sõltuvuses katusemeistri käekirjaga – tema kogemuste ja teadmistega.

Valtsplekk-katused seavad sammuti teatud lisanõudeid kasutatavatele materjalidele. Kuna töö käigus kasutatakse palju sileplekki ja selle painutamist, siis on soovitav kui sellise katuse materjal oleks pehmem, nn.plekksepaplekk. Selle omaduste kirjeldamiseks on kasutusel näitaja, voolavuspiir.

Konstruktsiooni ja ehitusteras on kõrgema voolavuspiiriga (jäigemad), profiilplekkide oma keskmise ja valtskatuse ning ka vihmaveesüsteemide materjal omakorda madalama voolavuspiiriga ehk pehmem. Samuti on oluline jälgida nõuded korrosioonikindlusele ehk tsingikihi paksusele teraslehel. Tsingitud teraslehel võiks selle karakteristiku väärtus olla 350 g/m2.

VALTSPLEKK-KATUSED: VALMISTAMINE

Kuidas plekk katuseid valmistada?


Valtsplekk-katuseid on võimalik valmistada erinevatel viisidel:

katusepealse renniga, topeltvaltsitud tahvelkatusena, topeltvaltsitud paankatusena, soomusplekk-kattega katusena.

Toorainena kasutame kuum-tsingitud terasplekki 0,5 ja 0,6 mm, vaskplekki või erinevate värvitoonide ja katetega plekk-tooteid. Peamine teraspleki vastupidavust iseloomustav näitaja on tema tsingikihi paksus, mitte ainult terasest tooriku paksus.

Meie poolt pakutav õhuke terasleht on tsingikihi paksusega 350 g/m2 . Tellijatele kes hindavad kvaliteeti hinna arvelt, pakume ka spetsiaalset valtsimiseks mõeldud plekksepaplekki (Zn 350g/m2, 0,6 mm – pehme teras!!!).

VALTSPROFIIL (TOPELTVALTS)
 • Kasulik laius: 545 mm (reguleeritav )
 • Pikkus vastavalt vajadusele
 • Materjali paksus: 0,5 – 0,6 mm
 • Pinnakatted: tsink, Aluzink, Polüester, Matt-polüester, Prelaq, Nova, Pural, PVF2; PVC
 • Kasutus: katused ja fassaadid.

plekk katus
Plekk katuse parimad omadused:

Plekksepapleki parim omadus on tema pehmus. Seetõttu on teda kerge töödelda. Plekk paindub paremini ning tema käsitlemine nõuab vähem jõudu. Nii väheneb ka pinnavigastuste ja rebenemise oht sepistamisel.

Kuna plekksepaplekitöötlemine on hõlbus ja kerge, valmib töö kiiremini. Pehme plekk ei vetru valtsimisel tagasi – seetõttu on valtsliited tihedamad ning katus veekindlam. Samuti on plekksepapleki kasutamisel katus hääletum, sest pehme plekk on aluslaudisel väiksema pinge all.

Tsinkpleki kasutusaja pikendamiseks värvime ka vastavalt põhjamaistele ehitustavadele katuseid ning sinna juurde kuuluvaid erinevaid plekist detaile (pidades seda pleki kestvusele ainuõigeks lahenduseks), kasutades värvitootjate poolt väljatöötatud tehnoloogiaid ja värve.

Värvitud valtsplekk-katused neid on hõlbus hooldada,värviparandusi tehes ja aastakümnete möödudes taas katust üle värvides õnnestub anda plekile sajandite pikkuse eluea.

VALSTPLEKK-KATUSED: HOOLDAMINE

Kuidas õigesti hooldada valtsplekk katust?


Teraskatus nõuab siledat alusroovi!

See ”puudus” vastab tõele, rihtimata roovituse korral võib tulemus olla lainetav katus, kuid valtsplekk-katuse puhul on võimalik vaatamata väikestele kõikumistele siiski plekki veekindlalt paigaldada. Kasuta asjatundlikku konsultatsiooni ja paigaldusteenust!

Mida arvestada valtsplekk-katuse juures?
 • min.katuse kaldenurk 5 kraadi
 • materjal voolavuspiiriga, mis vastab plekk-sepaplekile või on pehmem kui profiiplekkide teras.
 • tsingitud pleki korral tsingikihi mass 350 g/m2, värvkatte all 275 g/m2
 • liidetes soovitame kasutatada spetsiaalset valtsiõli niiskuse tõrjumiseks
 • hästi läbi mõelda katusealune ventilatsioon
 • tooraine nimipaksus mitte alla 0,50mm, parim oleks 0,60mm.
 • Meie poolt pakutav õhuke terasleht on tsingikihi paksusega 350 g/m2 .

 

Tellijatele kes hindavad kvaliteeti hinna arvelt, pakume ka spetsiaalset valtsimiseks mõeldud plekksepaplekki (Zn 350g/m2, 0,6 mm – pehme teras!!!).

 

Värvimine:

 

Kasutusaja pikendamiseks värvime ka vastavalt põhjamaistele ehitustavadele Zn plekist katuseid (pidades seda katuse kestvusele ainuõigeks lahenduseks), kasutades värvitootjate poolt väljatöötatud tehnoloogiaid ja värve. Värvitud katust on hõlbus hooldada värviparandusi tehes ja aastakümnetemöödudes taas katust üle värvides õnnestub anda plekile sajandite pikkuse eluea.

Tsingitud terasplekk-katuse säilimise seisukohalt on ülioluline selle korrapärane värvimine.

plekk katus

Varem värvitud plekkpinna uuesti katmisel või parandamisel tuleb esmalt kindlaks teha kasutatud värvitüüp. Alküüdvärviga kaetud katuse tunneb ära värvi tükkidena koorumise järgi, grafiitvärv läigib metalselt ja määrib sõrmeotsad hõõrumisel halliks, linaõlisisaldusega värviga kaetud pinna tunneb aga ära nn. krobelise krokodillinaha järgi.

Kui üks värv on andnud hea tulemuse, tuleks seda ka järgmisel korral kasutada kuna kaasajal toodetakse väga palju erinevaid värve, mis teeb korduval värvimisel täpselt sama koostisega värvi leidmise üsna keerukaks. Seetõttu on soovitav märkida üles kasutatud värvitüübi nimi, värvimise aasta ja tooni number.

Parima hinna teeme MEIE! Küsi katuse pakkumist kohe!