Esimesed katusemeistrid andsid eksameid kutse saamiseks