Katus-Kuidas tellida kodule hea katus?

Katus-Kuidas tellida kodule hea katus?

Katus on maja kroon ja tähtsaim välispiire. Katusetöödesse ja tellimisse ei saa suhtuda kergekäeliselt, aga samas ei ole see mõistliku eeltöö korral ka eriline raketiteadus. Mida siis tähele panna juba esmase mõtte tekkimisest kuni õige materjali ja paigaldaja leidmiseni?

Katus võib kesta sajandi. Katuseost ei ole kindlasti emotsiooniost, kus otsus langeb sekunditega. See on koduomanikule pikk ja kaalutletud valik, mille puhul soovitan kindlasti leida aega eeltöö tegemiseks. Et saada ettevõtetelt võrreldavad ja samu töid sisaldavad hinnapakkumised, soovitan tähelepanu pöörata järgmistele olulistele nüanssidele.

Materjali valik ja kodutöö

Kesk- ja Lääne-Euroopas teeb selle valiku katuseehitaja tellija eest, aga meie piirkonnas kipub koduomanikul endal olema soov ja nägemus, millist katusekatet ta oma katusel näha soovib. Tihti määrab valikuvabaduse kandekonstruktsiooni seisukord, mis kitsendab kasutatavate materjalide valikut. Hinnangu saamiseks on mõistlik pildistada katusealust olukorda, teha kolm-neli pilti ka hoone väliskülgedest ja lisada need hiljem kaasa koos hinnapäringuga. Nende  järgi tekib kogenud katusemeistril üldiselt üsna täpne ülevaade olukorrast ja sõltuvalt kogemusest oskab meister vajalikke töid hinnastada.

Fotod väliskülgedest väldivad asjatuid telefonimaratone teemal  „mul on tavaline 1960.aastatel ehitatud viilkatus“ ja annab hea ülevaate katuse geomeetriast, ligipääsetavusest, korstende olukorrast ja asetusest, tuulekastide seisukorrast. Piltide alusel võib ka kindlalt anda soovitusi tehniliselt (kalded, koormused) sobivate materjalide osas ja sellega peaks materjalide valik tellijale endale selgeks saama.

Ettevõtete valik

Hea ehitaja leidmine võib osutuda kõige kaelamurdvamaks ülesandeks. Kõik on enda sõnul parimad ja tublimad, aga kas ka tegelikult nii on? Nagu artikli alguses öeldud, on katus maja tähtsaim välispiire ja nõuab lisaks kuldsetele kätele ka head ehitusfüüsika tundmist. Lisaks korrektsele mõõdistamisele, õigete materjalide tellimisele ja korrektsetele lepingutele tasub huvi tunda ka objektijuhi või ettevõtte kompetentsi kohta  katuselahenduse toimise osas.

Ei ole olemas kahte samasugust maja,  kahte sarnast niiskusolukorda. Peamine muutus poole sajandi taguse katuseehitusega on peidus tõsiasjas, et eluruumidena on kasutusele võetud pööningud, muutes katused ühtlasi ka katuslagedeks ja sellega on muudetud kapitaalselt hoone niiskusolukorda. Selle toimiv lahendamine on lisaks katusekatte korrektsele paigaldamisele hea meistri tunnus. Õhk peab saama katuse all liikuma, üleliigne niiskus hoonest välja.

Paluge Teie valitud ettevõttel see kindlasti lahti seletada ja tutvustada, kuidas on plaanitud olukorra lahendamine nõuetekohaselt. Ettevõtte valikul uurige tema ajalugu (korduv nimevahetus võiks tekitada küsimusi, ettevõtte lühike tegutsemisperiood), maksekultuuri, töömeeste kvalifikatsiooni ja asjaolu, kas kasutatakse oma väljaõppinud brigaade või plaanitakse alltöövõttu. Uurige, kas materjali ja paigaldustööde eest kannab vastutust ja annab garantii üks ettevõte või mitu?

Paluge lugeda garantiitingimusi materjalidele. Kui olete esmased valikud langetanud, soovitan julgelt uurida eelnevaid selle ettevõtte tehtud objekte ja küsida majaomanike kogemusi ehitajaga suhtlemisel . See ei ole häbiasi – tugev ja enesekindel ettevõtja ei häbene oma eelnevaid töid ja on asjalikust kriitikast ka vajadusel õppinud.

Hinnapäringu koostamine

Hinnapäring olgu koostatud selgelt, pigem pikemalt seletatuna kui puudulikult,  lisatud juurde fotod, võimalusel mõni mõõtudega joonis. Emotsionaalset laadi mõttevälgatus katusevahetusest ja sellele järgnev kõne ettevõtetesse, et mis maksab keskmiselt 200 ruudune katus, ei vii kuhugi ja peate kuulama pikka-pikka müügimehe juttu ja ohtralt küsimusi. Austage enda ja teiste aega ning valmistage ette hinnapäring, kus kirjeldatakse soovitud lõpptulemust, Teie arvates vajalikke töid ja hoone asukohta. Lisatud pildid annavad katusemeistrile juba ise ülevaate olukorrast. Selle alusel koostatakse Teile eelpakkumine, mis võib küll lõpptulemusest natuke erineda, aga annab väga hea ülevaate tööde maksumusest.

Tähtis on esitada kõigile Teie poolt valitud ettevõtetele samad algandmed. Hea on seda teha kirjalikult, suulisel suhtlusel võivad mõtted ja soovid edastamata jääda või mitte kohale jõuda.  Kindlasti tuleb hinnapäringus pöörata tähelepanu vana katuse lammutamise korral jäätmete utiliseerimisele – kelle kanda see jääb? See on märkimisväärne kulu, mille peab üks osapool korraldama. See on kokkuleppe küsimus, aga võiks olla juba hinnapäringu faasis tellijal ja ehitajal üheselt selge. Soovitame saata pakkumisi mitte üle 3-4 ettevõttele, see annab päris korraliku ülevaate ja sorteerib välja õiglase hinnataseme.

Kolmandiku soodsamad pakkumised soovitame kas kõrvale tõsta või uurida, kas ehitaja on ikka kõigist soovidest aru saanud. Pakkumiste saabumisel langetage valik, kellega edasi minna. Saates hinnapäringuid korraga kümnetele ettevõtetele, ei pruugi selle peale tulla ühtegi vastust. Samuti ei ole mõistlik alustada hinnapäringut lausega, otsin kõige odavamat plekki.

Kuidas võrrelda hinnapakkumisi?

Katusetööde hinnapakkumine on tavaliselt paljudest ridadest koosnev loetelu, mis võib algul silme eest üsna kirjuks lüüa. Mida siis tähele panna? Esmalt vaadake, et pakutud tooted oleks samas kvaliteedi klassis kõigil pakkujatel. Väga sagedane on meie hinnatundlikul turul olukord, kus ettevõtjad on altid pakkuma kõige odavamaid lahendusi, et töö kindlasti endale saada. Teine, pikema perspektiiviga ettevõtja on Teile aga pakkunud kvaliteetsemaid materjale ja läbimõeldumaid lahendusi.

Nende hind erinebki teinekord oluliselt. Hea pakkumise tunnus on maksimaalne lahtikirjutus, mille peale saab kliendil tekkida küsimusi. Kaherealine pakkumine (materjal ja paigaldus) võiks tekitada kahtlusi. Teraskatuste müüjana olen soovitanud klientidel võtta pakkumised nii soodsama kui kvaliteetsema pleki peale. Paljude tellijate reaktsioon ja otsus nähes vaid väikest hinnavahet on olnud kvaliteetsemate toodete kasuks. Usaldusväärne hinnapäring sisaldab ka viiteid pakkumiste kehtivusele, tarneajale ja sisaldab kindlasti käibemaksu.

Mida veel tähele panna?

Mõelge koos ettevõtjaga läbi suurem tervik. Kas katusevahetus peaks hõlmama vaid hädapäraseid töid või läheneda kompaktsemalt? Korraliku kaldega plekk-katuse korral tuleb ühel päeval korstnapühkija – kuidas ta sinna korstnani pääseb? Koos katusetöödega paigaldatud redel ja teenindusplatvorm tuleb kokkuvõttes oluliselt soodsam kui hilisem eraldi paigaldamine. Kas on plaanis paigaldada katuseaknaid?  Ka nende paigaldamine enne katusekatet on ligi kaks korda soodsam kui uude juba paigaldatud katusekattesse.

Samalaadseid küsimusi tasub esitada ka vihmaveesüsteemide, piksekaitsete ja muude katuse turvaelementide kohta. See ei tähenda, et neid alati kõiki kasutama peab, lamedal kaldel redelit ilmselt vaja ei ole ja katuseaknaid kasutada ei saa. Eriti hoolikalt tuleks tulevikku vaadata nendel majaomanikel, kellel on alles kaugemas tulevikus plaanis pööning eluruumina kasutusele võtta – olukorra korrektne lahendus tuleb teha juba katusekatte vahetuse faasis. Eraldi tuleb puudutada korstende ja tuulekastide olukorda.