Hea katus on ka turvaline

Hea katus on ka turvaline

Hea katus valtskatus

Milleks on vaja katusele turvatooteid? Muidugi turvalisuse tagamiseks! Spetsiaalsed katusesillad ja katuseredelid on vajalikud hooldustööde tegemisel juurdepääsu tagamiseks korstnate ja läbiviikude juurde. Lumetõke hoiab ära võimalikud inimvigastused. Hea katuse ehitamisel tuleks hoolega läbi mõelda ka turvatoodete paigaldamine.

Peale katuse korrashoiu tuleb majaomanikul hoolitseda ka selle eest, et katus oleks turvaline. Turvalisuse tagamiseks on vaja katusele luua ohutud käiguteed, et pääseks ligi korstnate, antennide, läbiviikude ja katuseakende juurde.
Oma tervise huvides on hädavajalik lumetõkete paigaldamine sissekäikude, räästa all olevate kõnniteede ning mängu- ja puhkealade kohale, kus katuselt allalibisev lumi võib kaasa tuua õnnetusi.
Ruukki katusetoodete projektijuht Rene Punane ütleb, et katuse turvatooted kavandatakse ja paigaldatakse vastavalt hoone vajadusele. Eeskirjad ja juhised, mida projekteerimisel arvesse võtta, on toodud ETFi juhendkaardil RT 85-11132-et.
Katuse turvatoodete valikusse kuuluvad katusesillad, katuseredelid, turvaredelid, lumetõkkesüsteem, turvarööpad ja katusepiirded. Lisavalikus on veel katusepollarid, seinaredeli turvakorv, ronimistakistusega seinaredel, evakuatsiooniredelid ja -poomid jpm.
“Kui katusel on kohad, kuhu võib tekkida vajadus ligi pääseda, tuleks katusele ohutu liikumise huvides paigaldada katusekalde suunas katuseredelid ja katuseharja suunas katusesillad. Näiteks peab turvaline ligipääs olema tagatud kõikide hooldust või kontrolli vajavate tarindite, ventilatsioonikambrite ja pühitavate korstnate juurde,” lisab Rene Punane.
Kas turvatooted sobivad universaalselt igale katusele? Spetsialisti sõnul sobivad turvatooted teras-, bituumen-, bituumensindel-, eterniit- jt katustele ehk siis kõikidele katustele, kus kandurid on alusroovitusse kinnitatud läbi katusekattematerjali või selle külge (püstvaltspleki puhul).
Kivikatuste puhul on kandurite kinnitusdetailid teistsuguse ehitusega – need paigaldatakse katusekivide vahel alusroovitusse.

Sildade ja redelite paigaldamine
Kuhu ja kuidas üks või teine turvatoode paigaldada?
Rene Punase sõnul on uute elamute puhul ehituseeskirjade kohaselt kohustus teatud turvatooteid paigaldada: katusesild ohutuks korstna hooldustööks, katuseredel ohutuks juurdepääsuks, seinaredel ohutuks katusele pääsuks jne. Sama kehtib renoveeritavate katuste puhul. Korrusmajade puhul määrab ka räästa kõrgus, asukoht ja muu taoline rea lisatingimusi, milliseid turvatooteid ja kus kasutada.
Katusel liikumiseks tuleb katus varustada katuseredeli ja katusesillaga, kui:
1) katus on kaetud karedapinnalise kattega ja kalle on järsem kui 1:4,
2) katus on kaetud siledapinnalise kattega ja kalle on järsem kui 1:8.
Katusesillad ja -redelid kinnitatakse tugevalt alusele. Redelid kinnitatakse vähemalt alumisest ja ülemisest otsast ning toestatakse umbes kahemeetriste vahedega. Silla kinnitamisel tuleb jälgida, et kinnituskandurite vahe oleks maksimaalselt 1,2 m. Niiskuskahjustuste vältimiseks peab eriti arvestama kinnituskohtade piisavat veetihedust.
Redelid ja sillad paigaldatakse profiilplekk-katuste ja bituumenkatuste puhul kruvidega otse kattele või vastavatele alustugedele, tagades sealjuures piisava veetiheduse. Püstvaltsplekk-katuste puhul toimub paigaldamine püstvaltside külge ilma, et peaks kruvisid läbi katusepleki kinnitama. Kivikatuste puhul toimub paigaldus kruviliideteta katusetarindite külge kahe kivi vahelt. Vajaduse korral tugevdatakse kinnituskohad katte alla paigaldatavate koormusi ühtlustavate puidust või metallist tugitarinditega.
Seinaredelid kinnitatakse seina konstruktsiooni ja katuseredelite või silla külge, vajadusel veel ka räästa külge. Eelistatuim seinaredeli asukoht on maja ots.

Allikkas: http://www.kodujaehitus.ee/index.php?id=581